PLANERAT SERVICEUPPEHÅLL

Lördag 27 februari kl. 00:00 till söndag 28 februari kl. 24:00 är tjänsten stängd för planerat underhåll. Tjänster som påverkas är:

Vårt underhållsarbete, som har planerats under lång tid, avser byte av serverleverantör och serverarkitektur. Med vår nya lösning kommer vi att få högre kapacitet och vara i linje med dagens högsta möjliga standarder avseende säkerhet och drift.

Vi har under serviceuppehåll ingen möjlighet att medge tillgång till information lagrad via våra tjänster.

TimeWave